Østparkens Antennelaug

INFO om generalforsamling, se under fanebladet INFORMATION.

Østparkens Antennelaug er et selvstændigt antennelaug, der blev oprettet i 1971. I dag tæller antennelauget ca. 230 medlemmer.

I 2010 indgik vi et samarbejde med Glentevejens Antennelaug om levering af programpakker og Internet.
Der er lagt et link til Glentens hjemmeside under menupunkterne:
”TV programmer”, ”Radiokanaler” samt ”Internet”, så man har mulighed for at undersøge priser og pakkeindhold m.v.
Samarbejdet er med virkning fra 1. Juli 2014 udvidet således, at fremtidige opkrævninger udsendes direkte fra Glenten.
I den forbindelse sker der desuden den ændring, at TV-pakker og Internet opkræves på samme faktura.

Opstår der et behov for service skal man fremtidig anvende:

Glentens Vagtservice på telefon nr. 66144177.
Nummeret kan anvendes alle ugens dage.

Det gælder følgende services:

  • Pakkeskift
  • Åbninger og lukninger for signal
  • Spørgsmål til din faktura
  • Tekniske spørgsmål
  • Dårligt signal