Generalforsamling 2021

Vi afventer den seneste udmelding fra myndighederne vedrørende afholdelse af generalforsamling
her i slutningen af maj måned, idet vi håber at der kan åbnes yderligere op for forsamlinger over 25 personer.

Det betyder desværre også, at vores generalforsamling fortsat udsættes.
Vi vender tilbage, når ny dato for generalforsamlingens afvikling er fastlagt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Østparkens Antennelaug