Nyt om vores overgang til Energi Fyn

  1. Alle nuværende medlemmer af Østparkens Antennelaug er nu etableret, og signal fra Energi Fyn vil virke senest fra 1/7-2021,
    hvor aftalen med Glenten samtidig ophører.
  2. I skal ikke gøre noget i forbindelse med opsigelse af jeres aftale overfor Glenten, det vil ske automatisk, når Glenten lukker ned for deres signal. Det er sandsynligt, at Glenten skal have deres boks/router tilbage.
  3. Alle medlemmer blev tilbudt at få sat fjernsyn og internet op, dengang teknikerne var hos jer i forbindelse med installation af boksen. Hvis I har sagt ja til det tilbud, vil der komme en tekniker i løbet af maj/juni måned og opkoble jer, så I kan modtage signal fra vores nye udbyder pr. 1/7.
  4. Energi Fyn har i løbet af marts måned sendt brev ud til alle medlemmerne, hvor der bl.a. vil blive åbnet mulighed for at bestille en personlig opringning, og hvor I kan stille spørgsmål samt vælge de produkter I gerne vil have. Det er vigtigt, at I får taget stilling til valg af TV- pakker/frit valgs kanaler samt internet med hvilken hastighed I ønsker at anvende senest d. 1/7-2021. Hvis ikke I gør det vil I ikke have noget signal pr. 1/7.

    Bestyrelsen
    14. maj 2021